WINNER
ANNOUNCEMENT
1st

RM

5,000
  • WONG NENG LEE
  • HARMONY IN KUCHING
2nd

RM

2,500
  • LOH KEI YEE
  • REBORN
3rd

RM

1,000
  • CLAUDIA SONG MEI LING
  • THE BEAUTY OF KUCHING
CONSOLATION PRIZES
Annie Choo
Cary Chong Kah Ming
Familia Trini Ak Desmond
Grace Siew Lih Yiing
Kueh Sheng Pang
Lee Li Chyn
Lee Min Fan
Liliana Lim
Muhammad Firdaus Ibrahim
Nevin Chen Hong Yang
Tang Sing Moi
Yap Cze Qing